Komunikačná stratégia

Stratégia firemnej komunikácie zabezpečuje realizáciu komunikačných aktivít firmy, značky, alebo produktu.

Prieskumy

Prieskum slúži na zistenie potrieb ľudí, čo budú akceptovať a čomu sú náchylní uveriť.

Strategické plánovanie

Stratégia je postupnosť, premyslený a systematický rozvrh krokov, ktoré keď sa vykonajú, splní sa cieľ.

Internet marketing

Internetový marketing je skupina viacerých činností, praktík a postupov, ktoré sa snažia získavať a udržať návštevníkov internetu.

Kreatívne riešenia

Kreatívne riešenia umožňujú atraktívny pohľad ľudí na váš produkt.

PR - Public relations

Techniky a nástroje, pomocou ktorých si firma buduje a udržuje vzťahy s okolím a verejnosťou, zisťuje jej postoje a snaží sa ich ovplyvňovať.

DTP

DTP je označenie pre celý proces spracovania grafického návrhu na počítači až po export súboru pre tlač.

Pre lepšiu prácu používame Time maker

Vďaka Time Maker šetríme náš čas a naša produktiva stále rastie

www.timemaker.cz